बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय
हेटौडा, नेपाल

Nepal

सुचना तथा समाचारहरू

  1. माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको स्वीकृत नामावली र अन्तरवार्ता प्रकाशित
  2. विभिन्न पदहरुको नतिजा प्रकाशन
  3. सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा।
  4. अन्तरबार्ता तालिका
  5. स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा
  6. सूचना संशोधन सम्बन्धमा
  7. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जनशक्ति करार सेवामा भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना