बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय
हेटौडा, नेपाल

Nepal

सुचना तथा समाचारहरू

 1. बैकल्पिक उमेद्वारहरुलाई सेवा करारमा सम्झौता र सेवा करार नियुक्ति सम्बन्धि सूचना |
 2. वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता र सेवा करार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
 3. वैकल्पिक उम्मेद्वारलाई नियुक्ति लिन आउने सूचना
 4. एक बिद्यालय एक नर्सको अन्तिम नतिजा प्रकाशन
 5. इच्छुक वैकल्पिक उम्मेदवारबाट विद्यालय नर्सको लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना
 6. बैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस सम्बन्धमा\
 7. सूचना सूचना
 8. बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना
 9. लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
 10. वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना