बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय
हेटौडा, नेपाल

Nepal

सुचना तथा समाचारहरू

 1. बिद्यालय नर्स पद्को अद्यावधिक स्विकृत नामावली प्रकाशन तथा परीक्षा सन्चालन सम्बन्धि सुचना
 2. करार सेवा नियुक्ति र करार सेवा सम्झौता गर्नका लागि उपस्थित हुने बारे |
 3. बिद्यालय नर्स पद्को आबेदन स्विकृत नामावली प्रकाशन परीक्षा समन्धी सुचना
 4. वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस सम्बन्धी सूचना
 5. थप माग संख्या कायम गरि इछुक वैकल्पिक उम्मेदवार बाट बिद्यालय नर्सको लागि निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना
 6. बिद्यालय नर्स कार्यक्रमको सूचना संसोधन र नया बिद्यालयमा "बिद्यालय नर्स"को थप दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना
 7. एक विद्यालय एक नर्स अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना
 8. Invitation for Sealed Quotation
 9. "बिद्यालय नर्स" सेवा करार लिन दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना |
 10. वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सेवा करार सूचना