ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि निशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०

ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि निशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०
डाउनलोड