• आ.व.२०७८/२०७९ मा सम्पादित प्रजनन् स्वास्थ्य तथा आकस्मिक प्रसुती सेवा कार्यक्रमको प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठी

    आ.व.२०७८/२०७९ मा सम्पादित प्रजनन्  स्वास्थ्य तथा आकस्मिक प्रसुती सेवा कार्यक्रमको प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठी
Updates
अन्तरवार्ता सम्बन्धमा         एक विद्यालय एक नर्स लिखित परिक्षाको नतिजा         बिद्यालय नर्स पदको आबेदन स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना         सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धमा         म्याद थप गराइएको सम्बन्धमा         महिला तथा बाल पोषण प्रवर्द्धनका लागि साना अनुदान आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा         महिला तथा बाल पोषण प्रवर्द्धनका लागि साना अनुदान आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा         विधालय नर्स सेवा करार सम्बन्धमा।         विधालय नर्स सेवा करार सम्बन्धमा         इच्छुक वैकल्पिक उम्मेदवारबाट विद्यालय नर्सको लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना        
About Us

About Us

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, मकवानपुर, हेटाैँडा प्रदेशमा स्वास्थ्यको प्रमुख प्राविधिक र प्रशासनिक इकाई हो। स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था मार्फत निवारक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ ।

Read More